Dutch English French German
logo_eco_head

Huurketels Eco Ketelservice via Andrews Sykes bij VUmc

Herstelwerkzaamheden VUmc zijn in volle gang

Afgelopen september kwam het VU medisch centrum in grote problemen, door een gesprongen hoofdwaterleiding in de Van der Boechorsstraat in Amsterdam-Zuid. In korte tijd stroomde maar liefst 16 miljoen liter water de straat in, waardoor een aantal kelders van het VUmc onder water kwamen te staan. Verschillende technische installaties in de kelder werden zwaar of onherstelbaar beschadigd. Het ketelhuis, dat het ziekenhuis voorziet van warm water, stoom en drinkwater, ging geheel verloren. Evacueren was de enige oplossing, omdat het ziekenhuis goede zorg niet meer kon garanderen.

 

De evacuatie had heel wat voeten in de aarde, vooral omdat veel liften niet meer werkten doordat de schachten onder water hadden gestaan. Veel patiënten moesten daardoor – met behulp van brandweerlieden en mariniers – via de trap naar beneden worden gebracht.

In totaal is de ‘beddenafdeling’ het VUmc twee weken gesloten geweest voor patiënten. In die tijd is er keihard gewerkt door verschillende betrokkenen, om alle technische voorzieningen schoon te maken, te repareren en indien nodig te vervangen. Een enorme operatie, want een groot aantal installaties in de kelder werd zwaar of zelfs onherstelbaar beschadigd.

Om de hersteltijd zo kort mogelijk te houden, zijn verschillende noodvoorzieningen geplaatst, bijvoorbeeld warmtapwater- en cv-wateropwekking. Hiertoe zijn in de tuin van het VUmc enkele noodketels geplaatst, die zijn aangesloten op de bestaande installaties in het gebouw. Alle pompen die onder water hadden gestaan, zijn in hun geheel vervangen.

Schade

De schade die het VUmc heeft opgelopen, bedraagt volgens bestuursvoorzitter Wouter Bos meer dan 50 miljoen euro. Daarbovenop komt nog de immateriële schade, die volgens Bos ook in de tientallen miljoenen loopt. Hierbij gaat het vooral om gederfde inkomsten, doordat het ziekenhuis noodgedwongen haar deuren moest sluiten.

Van noodvoorziening naar definitief installatiepakket

Terwijl experts zich buigen over de schuldvraag, buigen het VUmc en haar bouwpartners zich over de toekomst. Nadat de noodvoorzieningen in bedrijf waren gesteld, zijn de installateurs gestart met de voorbereiding van een interiminstallatie, die de noodvoorziening vanaf maart volgend jaar moet vervangen. Naar verwachting wordt medio volgend jaar gestart met het ontwerp van een nieuw, definitief installatiepakket, die over een jaar of twee gereed moet zijn. Hierbij worden de gevoelige installaties wat hoger in het gebouw geplaatst, om vergelijkbare schades in de toekomst te voorkomen.


Projectinfo

Noodinstallaties

Nadat het water uit de kelder van het VUmc was weggepompt, werd aansluitend een start gemaakt met de schoonmaakwerkzaamheden en het drogen van de ruimte met luchtdrogers. Behalve de liften en de stroomvoorziening dienden met name de bestaande lucht- en verwarmingsinstallaties per direct te worden vervangen door tijdelijke noodinstallaties.

Verder was het noodzakelijk om tijdelijke warmwatervoorzieningen te creëren voor het gehele ziekenhuis. Installateur Wolter & Dros deed daarvoor met succes een beroep op de expertise van Andrews Sykes Klimaatverhuur. “Het was onze taak om deze noodvoorzieningen zo snel mogelijk in stelling te brengen, zodat het ziekenhuis weer kon beschikken over verwarming en warm tapwater”, aldus Rogier Kers, projectleider namens Andrews Sykes. Daartoe plaatste het bedrijf op een aan de achterzijde van eht ziekenhuis gelegen terrein zes cv-ketelhuizen met een totaal vermogen van 5 megawatt. Daarnaast legde Andrews Sykes een meer dan één kilometer lang (!) leidingnetwerk aan dat op een hoger gelegen etage van het gebouw werd aangesloten op de bestaande leidingen van het VUmc. Verder verzorgde de klimaatspecialist de noodstroom- en energievoorzieningen van het ketelpark.


BouwinfoVUmc

Opdrachtgever: VUmc
Installaties: Wolter & Dros
Noodketels: Andrews Sykes
Aanboringen onder druk: Hottap
Gehuurde Tapwaterketels: Andrews Sykes
Gehuurde CV-ketels: Eco Ketelservice (via Andrews Sykes)
Motoren regelafsluiters: Belimo

 

Bron: Installatie & Bouw
Uitgave: 6-2015
Tekst: Lieke van Zuilekom

Contact

Eco Steam and Heating
Hectorstraat 23
5047 RE Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40
Fax: +31 (0)13 535 83 15
e-mail:
 info@eco-steamandheating.com
 

Permanente oplossingen

Eco Steam Trading & Consultancy bv
Hectorstraat 23
5047 RE Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40
Fax: +31 (0)13 535 83 15
e-mail:
 info@eco-steamandheating.com

Dutch English French German