Dutch English French German
logo_eco_head

Posts Tagged ‘CO2-besparing’

Energiebesparingsmogelijkheden in het ketelhuis

Benieuwd naar de energiebesparingsmogelijkheden in uw ketelhuis?
De Bosch efficiency app verschaft u direct inzicht in:

 • maximale rendementsverbetering
 • jaarlijkse besparing
 • energiekosten per jaar, zonder en met energiebesparingsmogelijkheden
 • terugverdientijd van de investering in energiebesparingsmogelijkheden
 • totaalkosten in 15 jaar (Total Cost of Ownership, TCO)
 • milieueffect (vermindering CO2-uitstoot)

Als voorbeeld nemen wij een stoomketel van 16 t/h en 70% retourcondensaat met een algemeen belastingprofiel 5000h/jaar (2-ploegendienst, 6 dagen/week). Zie de afbeeldingen op de volgende pagina. U kunt de belastingprofielen aanpassen aan uw eigen situatie.

Dit voorbeeld bevat de volgende energiebesparende maatregelen:

 • economiser
 • O2-branderregeling
 • toerengeregelde branderventilator
 • rookgascondensor
 • verbrandingslucht voorverwarmer (LUVO)

Aanvullende mogelijke besparingen (al dan niet in combinatie met bovengenoemde maatregelen):

 • brudenkoeler
 • spuiwaterkoeler / flashtank
 • voedingwaterkoeler

Totaalkosten in 15 jaar bestaat globaal uit:

 • investeringskosten
 • service & onderhoudskosten
 • energiekosten

In te stellen variabelen:

 • stoomafname 0,5 t/h – 55 t/h
 • retourcondensaat 0% – 100%
 • belastingprofiel met 3 standaard belastingprofielen (1-, 2- en 3-ploegendienst) en 1 vrij in te stellen belastingprofiel
 • waterkwaliteit (onthard of RO-water)
 • brandstof (olie of gas)
 • brandstofprijs per eenheid
 • kWh prijs

Is een vergelijking met uw bestaande stoominstallatie mogelijk? Zeker!
Meer info en interesse in een vrijblijvende analyse? Onze experts staan voor u klaar!

Wilt u uw besparingsopties ook laten voorrekenen?
Neem dan nu contact op via het contactformulier.

Berekening energiebesparing in het ketelhuis
Berekening energiebesparing in het ketelhuis

Energiebesparing en emissiereductie voor stoomsystemen

Als CO2-emissiereductie het doel is, kunnen stoomsystemen met vertrouwde technieken een stuk beter presteren. Dat is de boodschap die Ralf Groenewald, sales engineer bij Eco Steam and Heating solutions, het publiek wil meegeven. Er valt namelijk nog heel wat te besparen met technische aanpassingen, nieuwe systemen of een beter inzicht in de eigen stoom- en warmtebehoefte.

Groenewald ziet nog genoeg ruimte voor verbeteringen in de Nederlandse Ketelhuizen. ‘De afgelopen jaren maakten leveranciers van stoomsystemen grote stappen met terugwinning van warmte, maar ook bijvoorbeeld brandermanagement, moderne besturingstechniek en meet- en regeltechniek. Die systemen kunnen het gasverbruik behoorlijk temperen, met als afgeleide terugdringing van de CO2-emissies. Nu is dat laatste, samen met stikstofoxiden-emissies steeds meer een hoofddoel geworden. Resultaten van simpele rekenvoorbeelden laten zien dat met de relatief eenvoudige aanpassingen in stoomsystemen veel winst valt te behalen.’

Rekenvoorbeeld
Neem bijvoorbeeld een basis ketelcapaciteit van duizend kilo verzadigde stoom. Groenewald rekent voor hoe het thermisch vermogen bij diverse werkdrukken toeneemt en welk effect dat heeft op het rendement van een ketel. Dat rendement vertaalt zich uiteindelijk weer in het relatieve gasverbruik. Groenewald: ‘Hoewel economisers al meer worden toegepast, is hier nog veel winst te halen. In combinatie met een rookgascondensor kan men nog veel meer restwarmte uit rookgassen halen en kan daarmee besparingen van soms tot circa twaalf procent opleveren. Gebruikers weten ook vaak wel welke druk stoom ze gebruiken, waardoor het rekenen aan de besparingspotentie een stuk eenvoudiger wordt. Zo kan ik ze ook voorrekenen of het zinvol is om een condensaat retoursysteem te bouwen.’

Besparingsopties
Het kan ook zijn dat industriële bedrijven hogere werkdrukken gebruiken dan ze eigenlijk nodig hebben. In dat geval is de besparing eenvoudig te maken. ‘Maar meestal zit daar toch een goede reden achter en moeten ze naar ander besparingsopties kijken’, zegt Groenewald. ‘Ook de overstap van Groningen gas naar hoogcalorisch gas kan een behoorlijke impact hebben op de warmteopwekking.’

Stoom is nog steeds een van de beste media voor procesverhitting.
Als CO2-besparing en het voorkomen van stikstofoxiden het doel is, is er echter nog veel te verbeteren. Groenewald: ‘Met een helder doel, kan je kiezen welke oplossingen het beste bij jouw situatie passen. Ik laat graag de besparingsopties zien, dan kunnen bedrijven beargumenteert hun keuzes maken.’

Wilt u uw besparingsopties ook laten voorrekenen?
Neem dan nu contact op via het contactformulier.

Contact

Eco Steam and Heating
Hectorstraat 23
5047 RE Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40
Fax: +31 (0)13 535 83 15
e-mail:
 info@eco-steamandheating.com
 

Permanente oplossingen

Eco Steam Trading & Consultancy bv
Hectorstraat 23
5047 RE Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40
Fax: +31 (0)13 535 83 15
e-mail:
 info@eco-steamandheating.com

Dutch English French German