Dutch English French German
logo_eco_head
ATLASlogo

Persbericht van Atlas Copco AB

Atlas Copco heeft een meerderheidsaandeel verworven in het gespecialiseerd verhuurbedrijf Eco Steam and Heating Solutions

Nacka, Zweden, 3 mei 2021: Atlas Copco heeft een meerderheidsaandeel verworven in Eco Steam and Heating Solutions (E.K.S.HOLDING B.V.), een in Nederland gevestigd bedrijf voor industriële stoom- en heetwaterketels.

Eco Steam and Heating Solutions is gevestigd in Tilburg, Nederland en heeft 23 medewerkers.

Het bedrijf ontwikkelt, verhuurt en verkoopt op maat gemaakte industriële ketelconstructies voor gebruiksklare installatie. Eco Steam and Heating Solutions bedient Europese klanten, voornamelijk in de algemene industrie, zoals de voedsel- en drankenindustrie, de chemische en farmaceutische industrie en de staal- en energiesector.

“Eco Steam and Heating Solutions is in zijn vakgebied en regio een toonaangevend bedrijf”, aldus Andrew Walker, Business Area President Power Technique. “De overname is in lijn met onze strategie om ons gespecialiseerde aanbod van verhuurproducten aan industriële klanten in alle segmenten en gebieden te versterken en uit te breiden.

De aankoopprijs maakt geen wezenlijk deel uit van Atlas Copco’s marktkapitalisatie en wordt niet openbaar gemaakt.

Eco Steam and Heating Solutions zal deel gaan uitmaken van de Specialty Rental divisie binnen de business area Power Technique.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Sara Liljedal, Media Relations Manager / +46 8 743 8060 of +46 72 144 1038 / media@atlascopco.com

Daniel Althoff, Vice President Investor Relations / +46 76 899 9597 / ir@atlascopco.com

_____________________________________________________________________

Atlas Copco Group
Geweldige ideeën versnellen innovatie. Bij Atlas Copco vertalen we sinds 1873 industriële ideeën naar voordelen die onmisbaar zijn in deze bedrijfstak. Door naar onze klanten te luisteren en op de hoogte te zijn van hun behoeften, leveren we toegevoegde waarde en innoveren we met de toekomst in gedachten.

Atlas Copco is gevestigd in Stockholm, Zweden en heeft klanten in meer dan 180 landen en ongeveer 40 000 werknemers. In 2020 bedroeg de omzet van Atlas Copco 10 miljard euro (ca. 100 miljard Zweedse kronen). Voor meer informatie: www.atlascopcogroup.com

Energiebesparingsmogelijkheden in het ketelhuis

Benieuwd naar de energiebesparingsmogelijkheden in uw ketelhuis?
De Bosch efficiency app verschaft u direct inzicht in:

 • maximale rendementsverbetering
 • jaarlijkse besparing
 • energiekosten per jaar, zonder en met energiebesparingsmogelijkheden
 • terugverdientijd van de investering in energiebesparingsmogelijkheden
 • totaalkosten in 15 jaar (Total Cost of Ownership, TCO)
 • milieueffect (vermindering CO2-uitstoot)

Als voorbeeld nemen wij een stoomketel van 16 t/h en 70% retourcondensaat met een algemeen belastingprofiel 5000h/jaar (2-ploegendienst, 6 dagen/week). Zie de afbeeldingen op de volgende pagina. U kunt de belastingprofielen aanpassen aan uw eigen situatie.

Dit voorbeeld bevat de volgende energiebesparende maatregelen:

 • economiser
 • O2-branderregeling
 • toerengeregelde branderventilator
 • rookgascondensor
 • verbrandingslucht voorverwarmer (LUVO)

Aanvullende mogelijke besparingen (al dan niet in combinatie met bovengenoemde maatregelen):

 • brudenkoeler
 • spuiwaterkoeler / flashtank
 • voedingwaterkoeler

Totaalkosten in 15 jaar bestaat globaal uit:

 • investeringskosten
 • service & onderhoudskosten
 • energiekosten

In te stellen variabelen:

 • stoomafname 0,5 t/h – 55 t/h
 • retourcondensaat 0% – 100%
 • belastingprofiel met 3 standaard belastingprofielen (1-, 2- en 3-ploegendienst) en 1 vrij in te stellen belastingprofiel
 • waterkwaliteit (onthard of RO-water)
 • brandstof (olie of gas)
 • brandstofprijs per eenheid
 • kWh prijs

Is een vergelijking met uw bestaande stoominstallatie mogelijk? Zeker!
Meer info en interesse in een vrijblijvende analyse? Onze experts staan voor u klaar!

Wilt u uw besparingsopties ook laten voorrekenen?
Neem dan nu contact op via het contactformulier.

Berekening energiebesparing in het ketelhuis
Berekening energiebesparing in het ketelhuis

Energiebesparing en emissiereductie voor stoomsystemen

Als CO2-emissiereductie het doel is, kunnen stoomsystemen met vertrouwde technieken een stuk beter presteren. Dat is de boodschap die Ralf Groenewald, sales engineer bij Eco Steam and Heating solutions, het publiek wil meegeven. Er valt namelijk nog heel wat te besparen met technische aanpassingen, nieuwe systemen of een beter inzicht in de eigen stoom- en warmtebehoefte.

Groenewald ziet nog genoeg ruimte voor verbeteringen in de Nederlandse Ketelhuizen. ‘De afgelopen jaren maakten leveranciers van stoomsystemen grote stappen met terugwinning van warmte, maar ook bijvoorbeeld brandermanagement, moderne besturingstechniek en meet- en regeltechniek. Die systemen kunnen het gasverbruik behoorlijk temperen, met als afgeleide terugdringing van de CO2-emissies. Nu is dat laatste, samen met stikstofoxiden-emissies steeds meer een hoofddoel geworden. Resultaten van simpele rekenvoorbeelden laten zien dat met de relatief eenvoudige aanpassingen in stoomsystemen veel winst valt te behalen.’

Rekenvoorbeeld
Neem bijvoorbeeld een basis ketelcapaciteit van duizend kilo verzadigde stoom. Groenewald rekent voor hoe het thermisch vermogen bij diverse werkdrukken toeneemt en welk effect dat heeft op het rendement van een ketel. Dat rendement vertaalt zich uiteindelijk weer in het relatieve gasverbruik. Groenewald: ‘Hoewel economisers al meer worden toegepast, is hier nog veel winst te halen. In combinatie met een rookgascondensor kan men nog veel meer restwarmte uit rookgassen halen en kan daarmee besparingen van soms tot circa twaalf procent opleveren. Gebruikers weten ook vaak wel welke druk stoom ze gebruiken, waardoor het rekenen aan de besparingspotentie een stuk eenvoudiger wordt. Zo kan ik ze ook voorrekenen of het zinvol is om een condensaat retoursysteem te bouwen.’

Besparingsopties
Het kan ook zijn dat industriële bedrijven hogere werkdrukken gebruiken dan ze eigenlijk nodig hebben. In dat geval is de besparing eenvoudig te maken. ‘Maar meestal zit daar toch een goede reden achter en moeten ze naar ander besparingsopties kijken’, zegt Groenewald. ‘Ook de overstap van Groningen gas naar hoogcalorisch gas kan een behoorlijke impact hebben op de warmteopwekking.’

Stoom is nog steeds een van de beste media voor procesverhitting.
Als CO2-besparing en het voorkomen van stikstofoxiden het doel is, is er echter nog veel te verbeteren. Groenewald: ‘Met een helder doel, kan je kiezen welke oplossingen het beste bij jouw situatie passen. Ik laat graag de besparingsopties zien, dan kunnen bedrijven beargumenteert hun keuzes maken.’

Wilt u uw besparingsopties ook laten voorrekenen?
Neem dan nu contact op via het contactformulier.

Huurketels Eco Ketelservice via Andrews Sykes bij VUmc

Herstelwerkzaamheden VUmc zijn in volle gang

Afgelopen september kwam het VU medisch centrum in grote problemen, door een gesprongen hoofdwaterleiding in de Van der Boechorsstraat in Amsterdam-Zuid. In korte tijd stroomde maar liefst 16 miljoen liter water de straat in, waardoor een aantal kelders van het VUmc onder water kwamen te staan. Verschillende technische installaties in de kelder werden zwaar of onherstelbaar beschadigd. Het ketelhuis, dat het ziekenhuis voorziet van warm water, stoom en drinkwater, ging geheel verloren. Evacueren was de enige oplossing, omdat het ziekenhuis goede zorg niet meer kon garanderen.

 

De evacuatie had heel wat voeten in de aarde, vooral omdat veel liften niet meer werkten doordat de schachten onder water hadden gestaan. Veel patiënten moesten daardoor – met behulp van brandweerlieden en mariniers – via de trap naar beneden worden gebracht.

In totaal is de ‘beddenafdeling’ het VUmc twee weken gesloten geweest voor patiënten. In die tijd is er keihard gewerkt door verschillende betrokkenen, om alle technische voorzieningen schoon te maken, te repareren en indien nodig te vervangen. Een enorme operatie, want een groot aantal installaties in de kelder werd zwaar of zelfs onherstelbaar beschadigd.

Om de hersteltijd zo kort mogelijk te houden, zijn verschillende noodvoorzieningen geplaatst, bijvoorbeeld warmtapwater- en cv-wateropwekking. Hiertoe zijn in de tuin van het VUmc enkele noodketels geplaatst, die zijn aangesloten op de bestaande installaties in het gebouw. Alle pompen die onder water hadden gestaan, zijn in hun geheel vervangen.

Schade

De schade die het VUmc heeft opgelopen, bedraagt volgens bestuursvoorzitter Wouter Bos meer dan 50 miljoen euro. Daarbovenop komt nog de immateriële schade, die volgens Bos ook in de tientallen miljoenen loopt. Hierbij gaat het vooral om gederfde inkomsten, doordat het ziekenhuis noodgedwongen haar deuren moest sluiten.

Van noodvoorziening naar definitief installatiepakket

Terwijl experts zich buigen over de schuldvraag, buigen het VUmc en haar bouwpartners zich over de toekomst. Nadat de noodvoorzieningen in bedrijf waren gesteld, zijn de installateurs gestart met de voorbereiding van een interiminstallatie, die de noodvoorziening vanaf maart volgend jaar moet vervangen. Naar verwachting wordt medio volgend jaar gestart met het ontwerp van een nieuw, definitief installatiepakket, die over een jaar of twee gereed moet zijn. Hierbij worden de gevoelige installaties wat hoger in het gebouw geplaatst, om vergelijkbare schades in de toekomst te voorkomen.


Projectinfo

Noodinstallaties

Nadat het water uit de kelder van het VUmc was weggepompt, werd aansluitend een start gemaakt met de schoonmaakwerkzaamheden en het drogen van de ruimte met luchtdrogers. Behalve de liften en de stroomvoorziening dienden met name de bestaande lucht- en verwarmingsinstallaties per direct te worden vervangen door tijdelijke noodinstallaties.

Verder was het noodzakelijk om tijdelijke warmwatervoorzieningen te creëren voor het gehele ziekenhuis. Installateur Wolter & Dros deed daarvoor met succes een beroep op de expertise van Andrews Sykes Klimaatverhuur. “Het was onze taak om deze noodvoorzieningen zo snel mogelijk in stelling te brengen, zodat het ziekenhuis weer kon beschikken over verwarming en warm tapwater”, aldus Rogier Kers, projectleider namens Andrews Sykes. Daartoe plaatste het bedrijf op een aan de achterzijde van eht ziekenhuis gelegen terrein zes cv-ketelhuizen met een totaal vermogen van 5 megawatt. Daarnaast legde Andrews Sykes een meer dan één kilometer lang (!) leidingnetwerk aan dat op een hoger gelegen etage van het gebouw werd aangesloten op de bestaande leidingen van het VUmc. Verder verzorgde de klimaatspecialist de noodstroom- en energievoorzieningen van het ketelpark.


BouwinfoVUmc

Opdrachtgever: VUmc
Installaties: Wolter & Dros
Noodketels: Andrews Sykes
Aanboringen onder druk: Hottap
Gehuurde Tapwaterketels: Andrews Sykes
Gehuurde CV-ketels: Eco Ketelservice (via Andrews Sykes)
Motoren regelafsluiters: Belimo

 

Bron: Installatie & Bouw
Uitgave: 6-2015
Tekst: Lieke van Zuilekom

Warmtenet Dordrecht

Binnenkort worden in Dordrecht ongeveer 6.400 bestaande én nieuwe woningen voorzien van warmte afkomstig uit de afvalenergiecentrale van HVC. Deze warmte komt vrij bij de verbranding van niet herbruikbaar afval. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van het warmtenet.

Om nu al warmte te kunnen leveren, is Eco Ketelservice Verhuur gevraagd tijdelijk installaties te plaatsen en het leidingwerk van en naar de installaties te verzorgen. Daarbij is van belang dat het leveren van warmte aan de eindgebruiker gegarandeerd kan worden en dat de installaties voldoen aan alle geluids- en emissie-eisen.

Op dit moment staan op de locatie onder andere twee heetwaterketels met een totale capaciteit van 14 MW en pneumatexcontainers opgesteld. Hierdoor worden ongeveer 2.400 woningen van warmte voorzien.

Warmtenet Dordrecht           Warmtenet Dordrecht

Eco Ketelservice Verhuur chooses CG to standardize boilers

Eco Ketelservice Verhuur is one of Europe’s main energy suppliers, with over 350 installations and 1,000 references across various European industries. Industry segments include engineering and energy. They provide boiler systems for steam and warm/hot water on temporary lease.

[4 februari 2015]

 

Standardization – an ongoing process
Eco Ketelservice Verhuur offers customers the assurance of fast service monitoring by extensively standardizing lease products and maintaining an in-house stock of spare parts. Nearly 20 years ago, Eco made the choice to specify Emotron frequency inverters as standard. There were many reasons for this. The international character of the Emotron organization was a good match to Eco Ketelservice Verhuur, and Emotron products are robust and user-friendly, providing good quality and reliable delivery times. Moreover, the solid look and feel of Emotron’s drives inspires confidence.

 

User friendly solution
Eco Ketelservice Verhuur’s boilers are a leased product, and used by many different kinds of customers. Ease of use is therefore essential, and it should also be easy to vary the operating parameters quickly in the event of a problem.

  

 

Solution from CG Drives & Automation
The pumps in the warm/hot water boilers are equipped with CG Drives’ FDU IP54 drive, which is mounted in the container, directly on the wall.

  

 

IN BRIEF
Customer
Eco Ketelservice Verhuur bv, Netherlands

Challenge
–          Replace old stock
–          Maintain high quality
–          Availability/delivery – Eco Ketelservice has a 24/7 service

Solution
Emotron FDU IP54 drive, mounted in the container directly to the wall

Benefits
–          Reliability and user-friendliness
–          Availability/delivery
–          Consistent quality
–          Easy installation and user friendly operation

 

Bron: http://www.emotron.nl/bedrijf/nieuws-media/20141/Eco-Ketelservice-Verhuur-chooses-CG-to-standardize-boilers/
Datum: 05-02-2015

Eco Steam and Heating Solutions: Het best bewaarde geheim ooit

Totaal onverwacht stond er bij Eco Steam en Heating solutions iemand met een taart aan de deur. De reden? De nominatie voor de BOV-trofee 2014. Wie hen voorgedragen heeft weten ze nog steeds niet, maar gevleid zijn ze absoluut.

 

afbeelding Regio Business sept-okt 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Als we toch eens wisten wie hier achter zit’, lacht Natasja Leijser (39). ‘Tot op heden tasten we in het duister. We hopen dat diegene zich een keertje bekend maakt, zodat we hem of haar kunnen bedanken. Dit mysterie is het beste bewaarde geheim ooit.’


Internationaal

Eco Steam and Heating Solutions verhuurt en verkoopt stoom, warmwater en heetwaterketels voor industriële toepassingen en stadsverwarming. Jos Leijser startte het bedrijf in 1984, acht jaar geleden trad dochter Natasja toe tot het team. De kracht van de onderneming zit ‘m vooral in de verhuur van zo’n 350 units. ‘De verhuur is onze corebusiness’, zegt de operationeel manager. ‘We stellen zeer hoge eisen aan onze huurinstallaties. Deze zijn met de modernste onderdelen samengesteld en voldoen aan alle eisen ten aanzien van milieu en veiligheid. Hierdoor kunnen we moeiteloos internationaal zakendoen.’ Daarom heeft Eco zo’n tien jaar geleden expansie in het buitenland gezocht. Ook in de toekomst zal de blik op verdere groei in Europa gericht zijn. Dit vanuit de enige vestiging op Vossenberg. ‘Alleen zo kunnen we garanderen dat we overal dezelfde kwaliteit bieden’, geeft Jos Leijser aan.


BOV-trofee

De nominatie begon als een complete verrassing, maar inmiddels is het Eco team met twintig medewerkers zo enthousiast geworden dat het beslist de fi nale wil behalen. Het hoogst haalbare halen de medewerkers ook elke dag uit hun werk. Ze laten zich niet alleen inspireren door de onderlinge samenwerking, maar ook door klanten. ‘Een klant uit Roemenië wilde recent een extra deur in de container zodat de ketel nog beter bereikbaar was’, vertelt Natasja spontaan. ‘Dat hebben we uiteraard voor hem mogelijk gemaakt.’ Deze toevoeging was niet eenvoudig, maar bleek een goede oplossing voor alle ketelinstallaties. Deze gouden tip wordt nu verder ontwikkeld. ‘Je leert van elkaar, je blijft vooruitgaan’, aldus Natasja. ‘En dat is waar wij voor staan’.

 

Bron: Regio Business
Uitgave: Sept-Okt 2014
Thema’s: Industrie BOV-trofee

 

Vrouw in Business: Natasja Leijser

natasjaleijser

Ze werkte in de advocatuur, maar kreeg in het bedrijf van haar vader een nieuwe uitdaging. Haar hoge hakken waren een bezienswaardigheid. En dat ze als ‘dochter van’ gezien werd, maakte het er ook niet makkelijker op. Natasja Leijser (38) zette zich schrap.


Als advocate bij een kantoor in het midden van het land had ze het niet meer zo naar haar zin. Het adviseren van ondernemers vond ze boeiend, maar het voeren van procedures niet. Dit deelde ze op een ochtend met haar moeder die daarop meldde dat de secretaresse haar baan had opgezegd. Natasja riep spontaan dat zij wel zou komen. ‘Het was eruit voordat ik er erg in had’, lacht ze. ‘Enkele dagen daarna begon mijn vader daar opnieuw over. En na een paar gesprekken was de kogel door de kerk.’ Eco Ketelservice Verhuur werd in 1984 opgericht door Jos Leijser. Het bedrijf richt zich op de verhuur en verkoop van stoomketels voor de industrie. Het team dat momenteel uit zo’n 20 medewerkers bestaat, kreeg er dus een nieuwe medewerkster bij; de dochter van de baas.

Identiteit
‘Deze positie maakte me nogal kwetsbaar’, zegt de manager interne bedrijfsvoering. ‘In de branche werd ik door sommigen scheef aangekeken en op beurzen kwamen collega’s bewust naar dé dochter en haar hakken kijken. Serieus, ik voelde me soms net een aapje. Ik had echter totaal geen behoefte om me te bewijzen, wilde me juist profileren met mijn eigen identiteit. Mijn ouders hebben mij ook nooit gepusht om het bedrijf in te gaan. Zij vonden dat er meer was in het leven dan klakkeloos opvolger zijn. Ik ben dan ook na mijn middelbare school Nederlands recht gaan studeren en specialiseerde me in het internationale recht. De advocatuur leek me destijds fantastisch en het was ook een tijdje erg leuk om te doen. Maar ik vond daarin op termijn geen voldoening. Geheel vrijblijvend nam ik een kijkje in het bedrijf van mijn vader. Ik kon immers nog altijd terug.’

Commerciële kant
Natasja’s startfase was pittig. Sommige medewerkers waren nu eenmaal niet gewend aan een vrouw op de werkvloer. ‘Mijn nadeel is dat ik geen techneut ben, maar gelukkig hebben we die op de zaak genoeg’, aldus Leijser die zich op de commerciële kant richt en zich voornamelijk bezig houdt met marketing- en personeelszaken, verhuur- en verkooptrajecten. Het samen met een collega organiseren van klantenevenementen, het beoordelen van juridische documenten en het voeren van sollicitatiegesprekken zijn ook activiteiten die ze graag aanpakt. ‘Inmiddels is men helemaal aan mij gewend. Dat lukte door mezelf te blijven en me niet de kaas van het brood te laten eten. Nu, weer wat jaartjes verder, kan ik geen leukere werkplek bedenken.’

Grijze mannen
Zo aantrekkelijk als het imago rondom de advocatuur is, zo onaantrekkelijk is dat van de stoom. Feit is dat de branche grotendeels bevolkt wordt door grijze mannen. Daar mogen best meer jonge mensen bij, vindt de onderneemster die bestuurslid is bij Jong Management Midden Brabant en secretaris van de branchevereniging Stoomplatform. ‘Onze 100 leden met slechts twee vrouwen bestaan op mij na uit grotendeels 45-plussers’, verzucht ze. ‘Dat kan beter. De branche mist jong en vrouwelijk talent. Stoom moet sexy worden.’ Leijser’s aanwezigheid in de branche is in elk geval een goed begin. Met haar frisse en vrouwelijke uitstraling bemant ze haar plek kranig in een bedrijf dat ze met grote waarschijnlijkheid in de toekomst zal overnemen. ‘Vooralsnog geniet ik van het feit dat mijn vader en ik hier samen dagelijks rond lopen’, reageert ze enthousiast. ‘Ik kan nog zoveel van hem leren. En daarnaast vullen we elkaar perfect aan.’

Sparringpartners
De verhouding tussen beide is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Waren ze voorheen ‘alleen’ vader en dochter, ze blijken ook prima sparringpartners. ‘Wat een geschenk’, glimlacht Natasja die hem lange tijd voornamelijk zag als een zorgzame en hardwerkende vader. ‘Ik leer nu een heel andere kant van hem kennen. Dat voelt als een verrijking. We zijn beide fanatiek als het om ons werk gaat, maar hij is de techneut en ik meer de jurist. Daarnaast maak ik dankbaar gebruik van mijn vrouwelijke capaciteiten. Zo toon ik bijvoorbeeld eerder mijn betrokkenheid richting medewerkers en vraag ik hen naar hun gezin. Dit is iets wat mijn vader minder snel zal doen. Mijn sociale kant komt hier dus erg goed van pas. Daar geniet ik echt van.’

Drijvende kracht
‘Het is leuk om een ijsbreker te zijn, mensen een goed gevoel te geven’, gaat ze openhartig verder. ‘Ik krijg het ook van ze terug. Laatst schoof een medewerker mij zijn Mars toe die zijn vrouw in z’n lunchtrommeltje had gestopt. Dat deed me wat. Op dat moment realiseerde ik me nog eens dat al deze mannen een drijvende kracht achter zich hebben: dat zijn hun vrouwen. Ik ben blij dat ik er ook eentje ben, ook al wordt het ons soms knap lastig gemaakt.’

Contact

Eco Steam and Heating
Hectorstraat 23
5047 RE Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40
Fax: +31 (0)13 535 83 15
e-mail:
 info@eco-steamandheating.com
 

Permanente oplossingen

Eco Steam Trading & Consultancy bv
Hectorstraat 23
5047 RE Tilburg
Tel: +31 (0)13 583 94 40
Fax: +31 (0)13 535 83 15
e-mail:
 info@eco-steamandheating.com

Dutch English French German